Convertirea unui PDF în terminal

ThinkRoot99

Sunt cazuri când nu ai nevoie de un fișier PDF, dar ai nevoie de o imagine. Și în acel moment dețineți doar fișierul PDF.

Sunt multe aplicații sau servicii online care pot face acest lucru. Dar convertirea cât mai repede a unui PDF în imagine se face în linia de comandă.

Pdftoppm convertește fișierele PDF în format de imagine precum PNG și altele. Este o aplicație pentru linia de comandă care poate converti un întreg document PDF în fișiere de imagine separate.

Cu pdftoppm se poate specifica și rezoluția preferată a imagini, se poate scala și se poate decupa imaginile.

Pentru a utiliza aplicația în linia de comandă, trebuie să instalați pdftoppm, care face parte din pachetul poppler (poppler-utils și poppler-tools).

Instalați acest pachet folosind comanda:

$ sudo pacman -S poppler

Mai jos sunt câteva exemple de cum puteți utiliza aplicația pdftoppm pentru a converti fișierele PDF în imagini.

Convertirea documentului PDF în imagine

Sintaxa pentru conversia unui întreg PDF este următoarea:

$ pdftoppm -<format imagine> <nume fișier pdf> <nume imagine>

În exemplul de mai jos, numele documentului este Linux_pentru_Începători.pdf și va fi convertit în format PNG, iar imaginile vor avea numele Linux_pentru_Începători.

$ pdftoppm -png Linux_pentru_Începători.pdf Linux_pentru_Începători

Fiecare pagină a PDF-ului va fi convertiă în PNG ca Linux_pentru_Începători-1.png, Linux_pentru_Începători-2.png etc.

Convertirea anumitor pagini

Sintaxa pentru specificarea conversiei este următoarea:

$ pdftoppm -<format imagine> -f N -l N <nume fișier pdf> <nume imagine>

Indicatorul -f N specifică numărul primei pagini și indicatorul -l N specifică numărul ultimei pagini pentru convertit.

În exemplul de mia jos, se va converti paginile de la 10 la 15 din documentul Linux_pentru_Începători.pdf.

$ pdftoppm -png -f 10 -l 15 Linux_pentru_Începători.pdf Linux_pentru_Începători

Rezultatul va fi: imaginile sunt denumite ca Linux_pentru_Începători-10.png, Linux_pentru_Începători-11.png etc.

Convertirea primei pagini

Pentru a converti prima pagină, utilizați doar comanda de mai jos:

$ pdftoppm -png -f 1 -l 1 Linux_pentru_Începători.pdf Linux_pentru_Începători

Ajustarea calități DPI la conversie

Pdftoppm convertește paginile PDF în imagini cu un DPI de 150 în mod implicit. Pentru a ajusta DPI-ul, trebuie să utilizați indicatorul -rx care specifică rezoluția X și indicatorul -ry care specifică rezoluția Y în DPI.

În exemplul de mai jos, se va ajuta calitatea DPI a Linux_pentru_Începători.pdf la 300.

$ pdftoppm -png -rx 300 -ry 300 Linux_pentru_Începători.pdf Linux_pentru_Începători

De final

Pentru a vedea toate opțiunile disponibile și acceptate în pdftoppm, rulați comenzile:

$ pdftoppm --help  
$ man pdftoppm